Geschiedenis

Aanleg van de kooi gebeurde na het graven van de Bergse Maas (1904 – 1908) en de daarbij behorende aanleg van de Noordelijke Amerbekading. Het werd toen ook mogelijk op deze dijk een kooikerswoning te plaatsen. De kooikerswoning was nodig zodat de kooiker altijd dicht bij de kooi aanwezig was.

De kooiplas en de vangkelen zijn met de hand uitgegraven en de uitkomende grond werd gebruikt voor de aanleg van een kade rond de kooi. Deze kade is nodig om bij normale vloedstanden het water buiten de kooi te houden. In deze kade werd een sluisje geplaatst om het overtollige water bij laag water te kunnen spuien.

De kooi is duidelijk symmetrisch van vorm, met een perfecte ligging en kromming van de vangkelen. De juiste stand van de schermen zorgde er voor dat de kooiker nergens gezien kan worden door de eenden op de kooiplas waardoor er op deze kooi tijdens het vangen weinig kans was op terug vliegende eenden.

De eendenkooi op de Hofmansplaat wordt ook wel de Reuserkooi genoemd, dit omdat een groot deel van de afgelopen meer dan honderd jaar leden van de familie Reuser op de kooi hebben gewerkt en nog werken.

Vanaf 1973 wordt de kooi gekooid door Jan Reuser junior. Zijn Reuser voorgangers zijn Piet Reuser (1934 – 1948), Maarten Reuser (1948), Anton Reuser (1948 – 1954) en Jan Reuser senior (1954 – 1973).

De familie Reuser kan met de vangsten uit de eendenkooi tot eind van de jaren zestig redelijk bestaan. Na de afsluiting van het Haringvliet in 1970 werden de vangsten minder en was het op lange termijn niet mogelijk de kooi op een rendabele manier in stand te houden. Daarom is in 1997 het vangen van eenden gestopt. Daarna is in overleg met Staatsbosbeheer de eendenkooi van een vangende eendenkooi omgeschakeld naar een eendenkooi waar bezoekers onder leiding van gidsen een kijkje konden komen nemen. Reuser bleef in die tijd wel gebruiker van de kooi en omgeving en zorgde ervoor dat de kooi steeds in goede staat verkeerde.

Benieuwd naar de eendenkooi en wilt u deze met eigen ogen bewonderen? Tot op de dag van vandaag kunt u nog steeds een bezoek brengen aan de eendenkooi. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar het Biesboschcentrum Drimmelen.